Centrum Rehabilitacji Novamed

Rehabilitacji Novamed realizuje – w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – świadczenia rehabilitacyjne w zakresach:

 • lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna,
 • fizjoterapia ambulatoryjna,
 • rehabilitacja ogólnoustrojowa oddziale dziennym
 • rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w oddziale dziennym.

1. Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna

 • Skierowanie do poradni specjalistycznej wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czyli lekarz POZ/lekarz rodzinny lub lekarz specjalista z poradni specjalistycznej albo szpitala, który ma kontrakt z NFZ.

2. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych

 • Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku dysfunkcji narządu ruchu wywołanej wadami postawy – lekarz specjalista lub w trakcie specjalizacji, z poradni rehabilitacji leczniczej lub poradni ortopedii i traumatologii narządu ruchu (w tym poradni wad postawy).
 • NFZ finansuje do pięciu zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym. W przypadkach medycznie uzasadnionych lekarz kierujący może wypisać skierowanie od razu na dwa cykle zabiegowe.
 • Skierowanie traci ważność w przypadku, gdy nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja.

2.1 Rehabilitacja w warunkach domowych

 • Przeznaczona jest dla pacjenta, który nie porusza się samodzielnie i nie ma możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej.
 • Po otrzymaniu skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego pacjent ustala w zakładzie rehabilitacyjnym, który ma podpisaną umowę z NFZ, termin wizyty fizjoterapeutycznej w domu.
 • Czas rehabilitacji w warunkach domowych wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W jej trakcie wykonywanych jest do pięciu zabiegów dziennie.
 • Skierowanie traci ważność w przypadku, gdy nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja.

3.Rehabilitacja w oddziale dziennym

Przysługuje pacjentowi, którego stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego.

3.1 Rehabilitacja ogólnoustrojowa w oddziale dziennym

 • Są to zabiegi obejmujące kompleksową fizjoterapię narządu ruchu, szczególnie ze wskazań ortopedycznych (po urazach, przebytych operacjach lub przewlekle chorych), a także wskazań neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych i pulmonologicznych.
 • Rehabilitacja w ośrodku lub oddziale dziennym trwa od trzech do sześciu tygodni, średnio po pięć zabiegów dziennie. W uzasadnionych przypadkach, czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego, za pisemna zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.
 • W przypadku dzieci do 18 roku życia o częstotliwości rehabilitacji decyduje lekarz prowadzący.
 • Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową może wystawić lekarz oddziału:
  • urazowo-ortopedycznego,
  • chirurgicznego,
  • neurochirurgicznego,
  • reumatologicznego,
  • chorób wewnętrznych,
  • onkologicznego,
  • urologicznego,
  • rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej,
  • ginekologicznego
  • lekarz poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej
  • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych.

3.2 Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w oddziale dziennym

 • Jest to wielospecjalistyczna, kompleksowa rehabilitacja dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym.
 • Do tego rodzaju rehabilitacji kierują lekarze POZ oraz lekarze następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:
  • neonatologicznej,
  • rehabilitacyjnej,
  • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
  • neurologicznej,
  • reumatologicznej,
  • chirurgii dziecięcej.
 • Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego wynosi do 120 osobodni w roku kalendarzowym z możliwością przedłużenia za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Świadczenia w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia udzielane są w Centrum Rehabilitacji Novamed w Brodnicy przy ulicy Wczasowej 1B. Telefon: 56 649 86 87, faks: 56 649 86 88.