Narodowy Fundusz Zdrowia

Aktualności

17.03.2017

Protokół postępowania z wyboru wykonawcy na zakup gastroskopu i kolonoskopu.
Protokół postępowania z wyboru wykonawcy - POBIERZ ZAŁĄCZNIK.

15.02.2017

Novamed Sp. z o.o. realizuje projekt "Poszerzenie oferty Novamed w zakresie badań endoskopowych jako wsparcie diagnostyki ukierunkowanej na rozwój opieki koordynowanej rejonu brodnickiego". W ramach projektu zakupiono sprzęt dla Centrum Medycznego Novamed w Brodnicy, tj. gastroskop (2 szt.), kolonoskop (2 szt.) oraz stanowiska do automatycznego mycia i dezynfekcji endoskopów w ramach ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych w zakresie badań endoskopowych przewodu pokarmowego (ASDK). Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Poprawa dostępności usług diagnostycznych w ramach POZ i AOS ukierunkowanej na rozwój opieki koordynowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Głównym celem projekt jest zwiększenie dostępności do szybkiej diagnostyki oraz poprawa jakości świadczonych usług medycznych w warunkach ambulatoryjnych poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego do pracowni endoskopowej Novamed w Brodnicy.
Dofinansowanie projektu ze środków UE 199.421,00.

1.03.2017

Zarząd Novamed Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe z prośbą o przedstawienie ofert handlowych na zakup kolonoskopu, gastroskopu oraz stanowiska do automatycznego mycia i dezynfekcji endoskopów.
Zapytanie ofertowe - POBIERZ ZAŁĄCZNIK.

06.10.2016

Osocze bogatopłytkowe jest jednym z elementów naturalnego procesu obrony i regeneracji organizmu przy wszelkich urazach. Stanowi wielki potencjał dla naprawy tkanek w trakcie procesu gojenia, dzięki tzw. czynnikom wzrostu, które szczególnie wpływają na odbudowę mięśni i ścięgien.
Jesteśmy po pierwszych zabiegach osoczem bogatopłytkowym w ortopedii. Podano osocze w dające duże dolegliwości bólowe kolano, wykonano zabieg na tzw. łokciu tenisisty oraz wykonano iniekcję PRP kręgosłupa lędźwiowego. Efekty są bardzo zadowalające. Przed niektórymi pacjentami jeszcze jedna, dwie sesje zabiegowe. Na pełną ocenę efektów terapii trzeba w niektórych przypadkach poczekać nawet trzy miesiące. Jednak warto poświęcić czas i pieniądze, aby doczekać się normalizacji funkcji i poprawę sprawności kolan, łokci, barków czy bioder.
W każdy poniedziałek zapraszamy do Novamedu na kwalifikacje do zbiegów. Konsultuje lekarz ortopeda.Więcej informacji >>

20.05.2015

Nowy Prywatny Gabinet Stomatologiczny w Centrum Medycznym Novamed
W jego ramach oferujemy kompleksowe i profesjonalne leczenie, nowoczesny sprzęt i materiały najwyższej jakości, bezbolesne i bezpieczne techniki zabiegowe, najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w dziedzinie stomatologii estetycznej, endodoncji i protetyki, kompleksowa diagnostyka obrazowa - RTG pantomograficzne oraz radiowizjografia punktowa o małej dawce naświetlania. Więcej informacji >>

1.10.2014

Informujemy, iż Centrum Rehabilitacji Novamed organizuje turnusy rehabilitacyjne przeznaczone dla dzieci z MPD (mózgowym porażeniem dziecięcym), zaburzeniami napięcia mięśniowego, przepukliną oponowo-rdzeniową, uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, wadami wrodzonymi, chorobami genetycznymi, chorobami metabolicznymi, opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, wadami postawy i kończyn.
Turnusy prowadzone są w oparciu o koncepcję NDT-Bobath. Ponadto wykorzystujemy w szczególności kombinezony Therasuit. Dysponujemy wolnymi miejscami na turnusy rozpoczynające się jeszcze w 2014 roku. Wszystkich zainteresowanych turnusami zapraszamy do Centrum Rehabilitacji Novamed, które mieści się w Brodnicy przy ulicy Wczasowej 1B (kierunek Zbiczno). Nr telefonu: 56 649 86 87. Więcej informacji >>

1.07.2014

Miło jest nam poinformować, iż od 1 lipca 2014 r. Centrum Rehabilitacji Novamed świadczy w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia usługi w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, fizjoterapii ambulatoryjnej, rehabilitacji ogólnoustrojowej w oddziale dziennym i rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w oddziale dziennym.
Wszystkich zainteresowanych świadczeniami w w/w zakresach zapraszamy do Centrum Rehabilitacji Novamed, które mieści się w Brodnicy przy ulicy Wczasowej 1B (kierunek Zbiczno). Nr telefonu: 56 649 86 87.

7.06.2014

Z przyjemnością informujemy, iż nasza pracownica, Pani Karolina Dudzińska, mgr fizjoterapii, pomyślnie ukończyła szkolenie w zakresie Metody Therasuit.
Metoda TheraSuit służy do intensywnej rehabilitacji dzieci. Jest ona zindywidualizowanym intensywnym programem rehabilitacyjnym mającym na celu rozwój siły i funkcji (niezależności w codziennych czynnościach – czworakowanie, chodzenie, samoobsługa). Metoda służy do zwalczanianegatywnych efektów braku ruchu, obniżonej siły mięśniowej i sprawności fizycznej, powstała jako alternatywa do innych mniej efektywnych metodterapii. (za Centrum Fiszer - Ośrodek Intensywnej Rehabilitacji Dzieci). Zapraszamy rodziców z dziećmi do Centrum Rehabilitacji Novamed na rehabilitację z wykorzystaniem tej nowoczesnej i skutecznej metody.

16.05.2014

Od maja 2014 roku na naszej sali operacyjnej wykonujemy zabiegi usuwania żylaków kończyn dolnych metodą SVS (tzn. Steam Vein Sclerosis - ablacji za pomocą pary wodnej).
Po zakupie lasera dermatologicznego zakup urządzenia do usuwania żylaków kończyn dolnych metodą SVS (tzn. Steam Vein Sclerosis - ablacji za pomocą pary wodnej) jest dalszym etapem wyposażania w nowoczesny sprzęt Chirurgii Jednego Dnia przychodni Novamed. Dalszym etapem będzie zakup sprzętu do zabiegów ortopedycznych.Metoda SVS jest w tym momencie najnowocześniejszym sposobem leczenia niewydolnych żył. Ponadto jest to aktualnie jedyna metoda, która pozwala na usunięcie każdego rodzaju żylaków w trakcie jednego zabiegu. Zainteresowanie tą metodą jest duże i rośnie wraz ze wzrostem zainteresowania metodami nieinwazyjnymi i takimi, które nie wyłączają człowieka z życia przede wszystkim zawodowego (usuwanie żylaków parą wodną pozwala w zasadzie po zejściu ze stołu operacyjnego od razuwrócić do życia zawodowego).
- Odnośnie samych zabiegów, to będą one wykonywane w naszej placówce przez dr. n. med. Marka Chudańskiego po wcześniejszej konsultacji chirurgicznej. Pierwsze zabiegi na sali operacyjnej Novamedu wykonał znany chirurg naczyniowy, profesor René Milleret, Francuz, pomysłodawca tej metody, która popularna jest przede wszystkim we Francji i Belgii, gdzie pracuje najwięcej takich urządzeń. Novamed jest szóstą placówką w Polsce, która zainwestowała w tę nowoczesną, tańszą i mniej problematyczną dla pacjentów metodę - mówi Piotr Białowicz, Prezes Zarządu Novamed Sp. z o.o.

1.05.2014

Od maja 2014 roku zwiększamy dostępność do świadczeń medycznych dla dzieci w poradni pediatrycznej w Novamed przy ul. Wyspiańskiego 2a w Brodnicy. Przyjmujemy zapisy do nowego w Novamed lekarza pediatry – Pana doktora Jacka Kwaśniewskiego.
Zachęcamy do składania deklaracji w Centrum Medycznym Novamed przy ul. Wyspiańskiego 2a. Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 56 697 65 65.

1.02.2014

Od lutego 2014 roku zwiększamy dostępność do świadczeń medycznych dla dorosłych w poradni kardiologicznej w Novamed przy ul. Wyspiańskiego 2a w Brodnicy. Nowym kardiologiem w Novamed jest Pan doktor Piotr Czachorowski.
Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 56 697 76 76.

1.02.2014

Od lutego 2014 roku przyjmujemy zapisy do nowego w Novamed lekarza POZ – Jolanty Pawłowskiej, specjalisty chorób wewnętrznych.
Pacjentów zachęcamy do składania deklaracji w Centrum Medycznym Novamed przy ul. Wyspiańskiego 2a. Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 56 697 60 50.

1.01.2014

Od 1 stycznia 2014 roku zwiększamy dostępność do świadczeń medycznych dla dzieci w poradni pediatrycznej w Novamed przy ul. Wyspiańskiego 2a w Brodnicy. Przyjmujemy już zapisy do nowych w Novamed lekarzy pediatrów – Jolanty Klonowskiej i Anny Serwy.
Zachęcamy do składania deklaracji w Centrum Medycznym Novamed przy ul. Wyspiańskiego 2a. Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 56 697 65 65.

5.12.2013

Novamed Sp. z o.o. została wyróżniona Diamentem Regionu Kujawsko-Pomorskiego w kategorii mikro przedsiębiorstwa. Statuetkę i dyplom z rąk Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego i Prezesa Zarządu Wydawnictwa Express Media Sp. z o.o. – organizatorów plebiscytu – odebrał Prezes Zarządu Novamed Sp. z o.o. Pan Piotr Białowicz.
Zostaliśmy docenieni za realizację projektu pt. "Zwiększenie potencjału konkurencyjnego firmy Novamed Sp. z o.o. w Brodnicy poprzez uruchomienie usługi "chirurgii jednego dnia", zakup innowacyjnego sprzętu medycznego oraz rozbudowę przedsiębiorstwa". Warto dodać, że byliśmy jedyną nagrodzoną w tym plebiscycie firmą z Brodnicy. Również z tego powodu do firmy spłynęły gratulacje w szczególności od Burmistrza Brodnicy – Pana Jarosława Radacza, za co dziękujemy. Więcej informacji nt. plebiscytu znaleźć można na stronie internetowej www.diamentyregionu.pl.

1.03.2013

Na mocy porozumienia pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy a Novamed Sp. z o.o., w Brodnicy w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2013 roku nocna i świąteczna opieka zdrowotna dla mieszkańców powiatu brodnickiego będzie sprawowana w Przychodni Rodzinnej Novamed na ul. Cichej 12 w Brodnicy (nr tel. 56 697 06 66).
Świadczenia zdrowotne udzielane będą od poniedziałku do piątku od godz. 18.00 do godz. 8.00 a w soboty, niedziele i święta od godz. 8.00 do godz. 8.00 dnia następnego.

1.03.2013

Od 1 marca 2013 roku przyjmujemy zapisy do nowego w Novamed lekarza rodzinnego – Wiesława Płońskiego, specjalisty chorób wewnętrznych.
Pacjentów zachęcamy do składania deklaracji w Centrum Medycznym Novamed przy ul. Wyspiańskiego 2a. Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 56 697 60 50.

1.09.2012

Zapytanie ofertowe w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.1. Wsparcie Inwestycji Mikroprzedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert handlowych na zakup maszyn i urządzeń zgodnie z warunkami określonymi w załączniku - POBIERZ ZAŁĄCZNIK.

1.01.2011

Z początkiem 2011 roku uruchomiliśmy w Centrum Medycznym Novamed zlokalizowanym przy ul. Wyspiańskiego 2A w Brodnicy Pracownię RTG. Nasza pracownia wyposażona jest w najnowocześniejszy w kraju dwudetektorowy w pełni cyfrowy aparat RTG marki Siemens.
Aparat ten zapewnia wyjątkowo wysoką jakość wykonywanych zdjęć, a także możliwie wysoki komfort dla przebywających w pracowni pacjentów. Pacjentów zapraszamy do korzystania z naszej pracowni a podmioty wykonujące działalność leczniczą zapraszamy do stałej współpracy.

1.01.2011

Z początkiem 2011 roku nasz Poradnia okulistyczna, która zlokalizowana jest w Centrum Medycznym Novamed przy ul. Wyspiańskiego 2A zaczęła świadczyć usługi medyczne również w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Rejestracja na porady u lekarzy okulistów odbywa się pod numerem telefonu 56 697 65 66. Zarejestrować się można również osobiście w Salonie Optycznym w CM Novamed przy ul. Wyspiańskiego 2A.


Certyfikaty:

ISOCertyfikat Wiarygodności Biznesowej 2012

Partnerzy:

AllianzOptusEnel-MedPol-Assistance
Fundajca Dary Losu